Bộ Trường Kỷ đại Vân Siêu ViP

Bộ Trường Kỷ đại Vân Siêu ViP
Chất liệu: Gỗ Cẩm Hồng
Kt: Ghế d226 x r66cm
Bàn d130 x r60cm
Mã: TK250
Bộ trường kỷ đại được lựa chọn gỗ vân chun Siêu Siêu ViP. Đặc biệt đều là hàng bắp sỉ của những cây gỗ đường kính to. Gỗ Việt Bắc chỉ xẻ những cây gỗ to về làm chiếu ngựa phần còn lại k làm được nguyên khối bên e sẻ cho làm đồ mỹ nghệ như bàn ghế, trường kỷ,…