Sập Chiếu Ngựa Gỗ 1 Tấm Cực Khủng

Sập Chiếu Ngựa Gỗ 1 Tấm Cực Khủng

Chất liệu: Gỗ Hương Vân(Hương Ekop)

Kích thước: d475x r271(245)x dày 29,5cm

Mã: CN738

Được chọn tấm bắp gỗ sỉ đét k tâm k tim, đẹp 6 mặt k tỳ vết dù là nhỏ nhất. Tấm sập gỗ được xẻ từ cây gỗ đường kính lên đến 3,6m.