Sập Chiếu Ngựa Gỗ Cẩm Lai 1 Tấm 

Sập Chiếu Ngựa Gỗ Cẩm Lai 1 Tấm

Kt: d533x r210(190)x dày 30cm

Mã: CN1407

Bộ Sập Chiếu Ngựa 1 Tấm Gỗ Cẩm Lai. Hoa hậu của Gỗ Việt Bắc. Vân chun tự nhiên 100% Siêu Hiếm Có. Tấm gỗ được xẻ từ cây gỗ lớn kính gần 3m để cho ra 1 tấm gỗ sỉ đét k tâm k tim.