Sập Chiếu Ngựa Gỗ Gõ Đỏ

Sập Chiếu Ngựa Gỗ Gõ Đỏ

Kt: 264x215x20,5cm

Mã : CN1024

Bộ Sập Chiếu Ngựa Gỗ Gõ Đỏ này chọn tấm gỗ sỉ đét k tâm k tim, vân chun cực ViP. Tấm gỗ vẫn mộc tinh, vuông vắn được xẻ từ cây gỗ lớn đường kính 1,8m. Đây là tấm cật bên ngoài, vuông vắn nên chất lượng cực tốt.