Sập Gỗ trơn chân quỳ mặt 1 lá liền

Sập Gỗ trơn chân quỳ mặt 1 lá liền

Chất liệu: Gỗ Cẩm lai

Kt: 180x220cm

Mã: SGTC263

Gỗ tuyển chọn đều đẹp, Vân Chun Siêu Siêu ViP. Hiếm có nhất từ trước đến nay, mặt liền 1 lá rất giá trị.