Sập Gỗ trơn chân quỳ mặt Nguyên Khối

Sập Gỗ trơn chân quỳ mặt Nguyên Khối

Chất liệu: Gỗ Cẩm Vàng (loại 1)

Kt: Mặt nguyên khối r180 x d220 x dày 12cm. Chân 24. Dạ dày 10cm.

Mã: SGTC261

Gỗ tuyển chọn đều màu đẹp k tỳ vết dù là nhỏ nhất. Tấm mặt nguyên khối 100%, tấm bắp sỉ đét k tâm k tim, đẹp 6 mặt. Số lượng giới hạn.