Sập Gỗ trơn chân quỳ Siêu ViP

Sập Gỗ trơn chân quỳ Siêu ViP

Chất liệu: Gỗ Hương Đá

Kt: 180 x 220cm

Mã: SGTCC264

Sập gỗ Hương Đá tuyển chọn gỗ đều, cây gỗ rất già lâu năm mới cho Nu gỗ Hiếm có chất lượng tốt.