Sập trơn chân quỳ mặt 1 lá liền gỗ Cẩm lai SG02

Ngay khi mới vận chuyển các khối gỗ cẩm lai về cơ sở đã có rất nhiều khách hàng đặt hàng rồi các bạn nhé khi hoàn thiện thì hầu như sản phẩm được khách hàng lấy hết chính vì vậy các bạn cần nhanh tay đặt hàng nhé, hiện tại chúng tôi còn vài bộ siêu phẩm từ các loại gỗ quý, chuẩn, siêu đẹp.