Mặt bàn NK gỗ Cẩm Lai siêu VIP

Mặt bàn NK gỗ Cẩm Lai siêu VIP

KT: 476 x 99 x 14,5cm

Mã: BGNK4043

Tấm gỗ bìa xỉ xa tâm, chỉ mới được quét qua một lớp lót để bảo vệ gỗ nhưng vân chun đã nổi lên cực đẹp