Mặt bàn tròn nguyên khối gỗ Cẩm Lai

Mặt bàn tròn nguyên khối Gỗ Cẩm Lai

Kích thước:128 x dày 11cm (đường kính 1m28 * dày 11cm)

Mã: BGNK536

1 tấm gỗ xỉ đẹp tuyệt đối 2 mặt, giá siêu yêu.