Phản gỗ 2 tấm Gỗ Cẩm Hồng

Phản gỗ 2 tấm Gỗ Cẩm Hồng

Kích thước: 328x225x27cm

Mã: CN744

2 tấm gỗ bìa đẹp, vuông vắn nục nạc, vân 2 tấm như 1 được xẻ ra từ 1 mặt gỗ.