Phản Gỗ 1 tấm

Phản Gỗ 1 tấm

Chất liệu: Gỗ Cẩm lai

Kích thước: 520×188(171)x18cm

Mã: CN749

1 tấm gỗ bìa, 2 sườn tự nhiên đẹp, mặt không lỗi vết.