Sập Chiếu ngựa 1 tấm liền khối

Sập Chiếu ngựa 1 tấm liền khối

Chất liệu: Gỗ Cẩm Lai

Kích thước: d548x r193 x dày 20cm

Mã: CNC703R

1 tấm bắp sỉ đét không tâm không tim, chất gỗ cẩm lai tốt nhất hiện tại, vân chun siêu đẹp cây gỗ to.