SẬP ĐẠI chân quỳ tứ diện mặt NK

SẬP ĐẠI chân quỳ tứ diện mặt NK

Chất liệu: gỗ Cẩm Hồng

Kích thước mặt: 251 x 205 x 15cm

Mặt nguyên khối 2 tấm, gỗ đẹp nục nạc, k vết k sâu thối, vân chun chọn lựa cực kì đồng đều

✅ Mã SP: SGTC1029