Sập trơn chân quỳ cổ liền Gỗ Hương Đá

Sập trơn chân quỳ cổ liền Gỗ Hương Đá

Kích thước:  180x220cm

Dạ, khuân tranh dày 10cm

Chân 26cm

Ván 2,5cm

Mã: SGTC259

Sản phẩm chọn lựa gỗ đều đẹp, hàng cực kỳ dày dặn.