Sập trơn chân quỳ cổ liền tứ diện

Sập trơn chân quỳ cổ liền tứ diện

Chất liệu : Gỗ Hương Đá

Kích thước: 180x220cm ;

khung tranh: 10cm ; dạ 9cm

Mã: SGTC252

Hàng tuyển chọn vân chun đẹp, gỗ đều màu chất lượng Gỗ Việt Bắc