Sập trơn chân quỳ gỗ hương đá

Sập trơn chân quỳ

Chất liệu: gỗ hương đá

Kích thước: 180*220

Chân 26, dạ khung 10, ván mặt dày 3cm hiêm có.

Kích thước làm dày hơn bình thường rất nhiều

Mã: SGTC3007